ALPHA APPAREL GROUP

Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
http://sirtailor.com
facebook-icon
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu ALPHA APPAREL GROUP

SIR Tailor là thương hiệu may đo đương đại dựa trên nền tảng may đo Ý. Chúng tôi tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên thị trường may đo Việt Nam và ủng hộ tinh thần ăn mặc như hơi thở

Công ty Cổ phần Alpha Apparre Group

127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam

Xem bản đồ