Thỏa thuận
2B Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 14/07/2021

Mô tả công việc

1.1. Tổ chức và kiểm soáy công việc chuyên môn của bộ phận kế toán công ty

Tổ chức và kiểm soát công việc chuyên môn của bộ phận Kế toán công ty, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực kế toán và các quy định nội bộ:

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.

- Kiểm soát việc thu thập, xử lý và quản lý chứng từ kế toán.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về quyền duyệt chi.

- Theo dõi công nợ, thực hiện việc thu hồi/xử lý công nợ.

- Quản lý và theo dõi các tài sản của Công ty, tổ chức kiểm kê tài sản, hàng hóa vật tư tồn kho, quỹ tiền mặt theo đúng quy định (kiểm kê định kỳ và xác suất).

- Kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết của Công ty về mặt tài chính kế toán.

- Theo dõi, kiểm soát các khoản bảo lãnh, bảo hành theo quy định.

- Kiểm soát và tuân thủ các cam kết của Công ty với Ngân hàng và các bên cho vay.

- Kiểm soát việc đáp ứng các chức năng của phần mềm kế toán; đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa khi có các thay đổi về cách thức quản lý, cách thức hạch toán, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hạch toán và giảm thiểu các công việc thủ công cho kế toán.

- Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý các quy trình trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

- Các công việc chuyên môn khác.

1.2. Tổ chức việc lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế của công ty

- Tổ chức thực hiện khóa sổ kế toán hàng tháng theo quy trình khóa sổ của Công ty

- Tổ chức lập và chịu trách nhiệm về các Báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo thuế của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lập và thẩm định các báo cáo khác theo quy định nội bộ của Tập Đoàn/Công ty

- Làm việc với các đơn vị kiểm toán để chốt số liệu báo BCTC kiểm toán hàng năm

- Đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời của số liệu và báo cáo

1.3. Phối hợp tổ chức thực hiện và kiểm soát các công việc về kế hoạch

Ngân sách:

- Hỗ trợ Giám đốc/Phó Giám đốc Tài chính kế toán tổng hợp dữ liệu trong việc lập ngân sách cho toàn Công ty

- Hỗ trợ Giám đốc/Phó Giám đốc Tài chính kế toán trong việc xây dựng ngân sách của bộ phận kế toán (Có bao gồm các khoản chi chung của Công ty có liên quan đến mảng tài chính Kế toán)

- Tham gia tư vấn chuyên môn trong việc thẩm định ngân sách của các Bộ phận khác lập

Ước tính Kết quả kinh doanh, ước tính thuế định kỳ hàng quý:

- Ước tính KQKD trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của các bộ phận trong Công ty và ngân sách năm được phê duyệt sau khi thực hiện điều chỉnh số liệu theo các nguyên tắc hạch toán của Kế toán.

- Ước tính thuế TNDN, thuế GTGT và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa về thuế. Tổ chức thực hiện các biện pháp tối ưu hóa về thuế sau khi được phê duyệt.

- So sánh số liệu thực tế với các ước tính, kiểm soát chặt chẽ các biến động bất thường.

Kế hoạch tài chính (KHTC):

- Tổng hợp số liệu Lập kế hoạch tài chính (ngân sách về dòng tiền) cho Công ty trên cơ sở ngân sách và kế hoạch kinh doanh được phê duyệt; hàng tháng thực hiện cập nhật và điều chỉnh theo biến động thực tế.

- Phối hợp với ban tài chính Tập đoàn để điều phối nguồn tiền, đảm bảo đầy đủ nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

1.4. Quản trị nhân sự

- Tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng và phân công công việc hợp lý cho nhân viên.

- Đảm bảo có đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn cần thiết để nhân viên có thể thực hiện đầy đủ và chính xác các nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ tổ chức đào tạo/hướng dẫn các kiến thức/kỹ năng chuyên môn cho kế toán viên.

- Quản lý nhân viên và tổ chức đánh giá chất lượng công việc của nhân viên; đề xuất khen thưởng - kỷ luật, điều chỉnh lương, điều chỉnh chức vụ…

1.5. Các công việc khác

Quan hệ trong nội bộ:

- Tổ chức cung cấp số liệu chính xác cho các bộ phận khi có yêu cầu.

- Theo sát và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Công ty theo chuyên môn.

- Tham gia tư vấn chuyên môn trong các dự án/giao dịch khi được yêu cầu.

- Hướng dẫn và tư vấn cho các bộ phận để thực hiện theo quy trình, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả.

Quan hệ với đối tác bên ngoài:

- Tổ chức và kiểm soát để đảm bảo việc duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, các tổ chức tín dụng, các cơ quan chức năng (cơ quan Thuế, Bộ tài chính…).

Công việc khác

- Tổ chức việc theo dõi và cập nhật kịp thời các thông tin văn bản hướng dẫn mới về chế độ kế toán và thuế.

- Đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin và các báo cáo khác theo quy định của Pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo

Yêu cầu

1.1. Trình độ học vấn/Trình độ chuyên môn:

- Bằng cấp:    Đại học trở lên

- Chứng chỉ:   Kế toán trưởng (bắt buộc)

1.2. Kiến thức cần thiết:

- Thông thạo luật kế toán Việt Nam

- Thông thạo các chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Hiểu biết về các luật khác có liên quan

- Hiểu biết về IFRS

1.3. Kinh nghiệm

- 03 năm trở lên ở cùng vị trí

- Có kiến thức về quản lý tài chính, kế toán Bệnh viện/Khách sạn là lợi thế

- Làm việc nhóm & kinh nghiệm về thiết lập và quản lý bộ máy Tài chính Kế toán

- Có khả năng lập ngân sách và phân tích báo tài chính

- Có kinh nghiệm, hiểu biết rõ về hệ thống Tài chính/Kế toán Việt Nam và Quốc tế

1.4. Kỹ năng

1.4.1. Kỹ năng cơ bản

- Xử lý dữ liệu

- Quản lý con người

- Hiểu biết và viết quy trình

- Giao tiếp tốt

1.4.2. Kỹ năng khác (máy tính, ngoại ngữ)

- Anh văn: 3/5. Ngôn ngữ khác là một lợi thế.

- Thông thạo Excel, Word, Powerpoint

- Hiểu biết về các phần mềm kế toán (biết HSoft, Fast, Misa là lợi thế)

1.5. Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc:

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

- Tính trung thực, thái độ rõ ràng trong giải quyết công việc

- Làm việc nhóm

Quyền lợi

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được phát triển bản thân.

- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,...

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TESSE logo

Kế Toán Tổng Hợp/Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TESSE

10 - 18 triệu VND

CÔNG TY TNHH BELLUS logo

Kế Toán Tổng Hợp /Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH BELLUS

Thỏa thuận

Công ty TNHH The Alley Việt Nam logo

Kế Toán Trưởng

Công ty TNHH The Alley Việt Nam

20 - 30 triệu VND

Công ty TNHH Todayjob Vietnam logo

Kế toán trưởng

Công ty TNHH Todayjob Vietnam

30 - 35 triệu VND

Sài Gòn - Hà Nội logo

Phó Kế Toán Trưởng Ban Điều Hành Dự Án Điện Gió

Sài Gòn - Hà Nội

15 - 30 triệu VND