Digital Marketing Supervisor
Hệ thống Anh ngữ I Can Read

Toàn thời gian
Tuyển 1 người
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 28/11/2022

Địa điểm làm việc

  • 302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamXem bản đồ

Mô tả công việc

"Strategy & management:

+ Monitor and manage digital marketing performance and budget

+ Forecasting and managing budgets for digital marketing

+ Establish and execute the digital marketing strategy

+ Ensure tracking of granular performance data for optimization of channels

+ Social media & platform management

Funnel conversion analysis & optimization:

+ Design and oversee all aspects of digital marketing for acquisition channels such as Paid Search, Social Media, Organic Search, seeding, affiliate and email, as well as marketing to prospects in database.

+ Improve the funnel conversion rate for acquisition through optimization of the paid advertising and collaborative work with tele marketing and sale department.

Social media

+ Designs and oversees the social media strategy for organic

+ Execute social strategies that turn social platforms (Facebook fanpage, Instagram, Linked In, Zalo, Youtube, Tiktok) into value propositions and the brand equity

+ Ensures the optimal usage of social media tools within the CRM environment. E.g.: UTM generation for campaign tracking

+ Seasonal campaign management

Website:

+ Deploys copy changes to website

GMB

+ Monitors and manages data in RioSEO/ GMB

SEO + seeding

CRM strategy:

+ Establish strategy for management of leads

+ Ensure correct tracking by managing the overall campaign structure for channels

Providing data:

+ Ensuring correct data to Tableau by connecting CRM and third party platforms through an extractor such as Supemetrics

+ Interprets data, analyzes results using statistical techniques, tools (SQL, Rstudio, Google Data Studio, BigQuery) and provide ongoing reports.

• College/Bachelor degree in Marketing or related field.

• 3-5 years of experience in Digital Performance in the service or education sector (schools, centers, academies).

• Good knowledge and experience in: Performance ads channel (Facebook & Google), SEO, Email Marketing, SMS Marketing

• Ability to manage data, use functions in excel proficiently.

• Ability to organize, plan and execute effectively

• Dynamic, creative, open-minded, good communicator, able to withstand high pressure.

Kỹ năng

Digital Advertising
Admin
Advertising & Promotion
Google Ads
Facebook Ads

Quyền lợi

+ Competitive and negotiable salary base on your experience

+ Social insurance, medical insurance as labor law

+ Exclusive Bao Viet insurance package.

+ 12 days annual leave

+ Teambuilding, company trip.

+ 13th month salary bonus

+ Special English course for employee's children

+ Potential career path growth

Giới thiệu về công ty
Hệ thống Anh ngữ I Can Read
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
https://icanread.vn/
facebook-icon
youtube-icon
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
https://icanread.vn/
facebook-icon
youtube-icon
Education Management
Staffing & Recruiting
Management Consulting

Giới thiệu

Hệ thống I Can Read cung cấp một môi trường giáo dục tiếng Anh chuyên nghiệp được thiết kế dành riêng cho trẻ em từ 3 đến 14 tuổi, với phương pháp giảng dạy tập trung tối đa vào việc hỗ trợ khả năng ngôn ngữ của trẻ. Với hơn 200 trung tâm ở 14 quốc gia trên thế giới, hệ thống I Can Read đã đạt được thành tựu thực sự đáng kinh ngạc. Hơn 300.000 học sinh đã hoàn thành chương trình học tại I Can Read. Hệ thống I Can Read mang đến một phương pháp giảng dạy mang tính khoa học kết hợp “Tâm lý & Giáo dục”, phương pháp này vượt xa hơn việc đơn thuần chỉ dạy trẻ âm vị (phonics) mà còn giúp trẻ em phát triển nhận thức về ngữ âm học (phonological awareness). Tại I CAN READ trẻ học các kỹ năng ngôn ngữ của Tiếng Anh theo cách trẻ được học tiếng mẹ đẻ, bên cạnh đó lớp học với sỉ số học sinh chỉ 8 – 12 bé của chúng tôi cho phép học sinh nhận được sự chú ý cao, giúp các em xây dựng sự tự tin và tối đa hoá tiềm năng của trẻ.

Địa chỉ

302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, VietnamXem bản đồ

Hình ảnh