CI/CD
Google Cloud Platform (GCP)
AWS
Kubernetes
Container
Docker
Kubernetes
Google Cloud Platform
System Administration
Devops
Linux
Linux Administration
Windows
Python
Kubernetes
Jenkins
freeC's Client
Hải Dương & 2 nơi khác
Hải Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh
23 ngày trước
Docker
Kubernetes
Amazon Web Services (AWS)
Linux
Database
Docker
Gitlab
Linux
Azure
Google Cloud Platform (GCP)
mysql/postgresql
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp
Đọc Hiểu Tiếng ANh
System test
JIRA
Sql
Integration test
Operating System
Data Analysis
Basic Sql
Database Design
Game Design
Làm việc nhóm
đọc hiểu Tiếng anh
Làm việc độc lậ
Smartfox
Java
MobiFone
Hà Nội & 2 nơi khác
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
2 tháng trước
C++
Java
Python
React Js
HTML, Angular, ReactJS
Docker, Kubernetes, MicroServi
Gitlab, Github, CircleCI
Scripting Language

Devops Engineer (Bigdata)

FPT Telecom
Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 1 người
2 năm kinh nghiệm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 25/11/2022

Địa điểm làm việc

 • 340 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamXem bản đồ

Mô tả công việc

 • Ensure that each phase of the product lifecycle from product management, through development, QA, Staging and into Production is fully automated, as frictionless as possible utilizing CI and CD.
 • Code proactive infrastructure changes utilizing Infrastructure as Code ensuring they are architected to implement 99.9% uptime and elastic scalability.
 • Establish and maintain the infrastructure to support automated unit, system and load testing.
 • Take an active part in a culture that is nimble, energized.

Kỹ năng

Big Data

Yêu cầu

 • Education/Certifications: An undergraduate degree in computer science is preferred.
 • A minimum of 2 years of experience as a DevOps, Sysadmin or equivalent roles.
 • Experience in one or more of: Perl, Python or scripting experience in Shell.
 • 2+ years of relevant experience with managing IT infrastructure with focus on the *nix platforms.

Nice to have

 • Demonstrated Proficiency and knowledge of: (The more the better).
 • Have experience working with large scale system, big data system, data platform.
 • Network engineering concepts (e.g. Firewalls,VPN, Nginx, Load Balancers, Haproxy).
 • Configuration management tools such as Ansible, Chef, Puppet.
 • Container technologies such as Docker, Kubernetes.
 • Application Monitoring tools like Datadog, Prometheus, Zabbix,...
 • Log Management and Analytic Platforms such as ELK, EFK.
 • Strong understanding of command-line tools and distributed version control systems such as GIT, GitFlow.
 • Knowledge of relational and nosql databases.
 • A engineer who is smart, passionate, energetic and results focused.
 • Big Data Concepts (e.g. Hadoop Ecosystem) a large plus.

Quyền lợi

 • Competitive salary depending on skills and capabilities.
 • We are opening offer 14 - 22 months' wage/year: 13th month salary and additional bonuses based on the business performance.
 • Good career growth opportunities with interesting and challenging projects.
 • Good opportunity for promotion through regular performance review system.
 • Receiving training opportunities including many technical seminars and soft skill training courses.
 • Additional healthcare insurance and annual health check-up for employee and dependents.
 • Professional and dynamic working environment with >14.000 employees, young & active.
 • Honor employees frequently who have great ideas to contribute for company successful, especially the reward for 50 best employees each year at overseas, Outdoor activities with company support: sport clubs, team building, happy hour party, birthday, company trip, staff and family events, etc.

Ngành nghề

Giới thiệu về công ty

FPT Telecom
Hồ Chí Minh
300+ nhân viên
https://fpt.vn
facebook-icon
youtube-icon
IT/ Software
IT
Telecommunication

Giới thiệu

Là thành viên thuộc Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực.


Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Intranet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.


Với sứ mệnh tiên phong mang Internet, mang kết nối đến với người dân Việt Nam cùng mong muốn lớn lao mỗi gia đình Việt Nam đều sử dụng ít nhất một dịch vụ của Công ty, FPT Telecom đang nỗ lực thực thi Chiến lược “Mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng” trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa cốt lõi “Lấy khách hàng làm trọng tâm” và nền tảng sức mạnh công nghệ FPT, từ đó tiên phong trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số có trải nghiệm khách hàng vượt trội, tốt nhất tại Việt Nam.

Địa chỉ

Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29B-31B Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCMXem bản đồ

Hình ảnh