Chuyên gia tư vấn

Vu van hoa giao duc
23 - 40 triệu VND
Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
Bán thời gian

Mô tả công việc

Tuyển 04 chuyên gia xây dựng Cẩm nang giám sát chính sách pháp luật về thanh niên.

1. Chuyên gia 1: Chủ trì xây dựng dự thảo Cẩm nang với các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cũng như đưa ra các yêu cầu của sản phẩm:

- Nghiên cứu tài liệu liên quan để xây dựng Cẩm nang:

- Xây dựng, tổng hợp dự thảo Cẩm nang:

- Tham giam hỗ trợ cuộc họp, hội thảo, trình bày nội dung do chuyên gia xây dựng hoặc tiếp nhận ý kiến góp ý tại cuộc họp, hội thảo để tiếp thu vào dự thảo Cẩm nang:

2. Chuyên gia 2:

- Nghiên cứu tài liệu về chính sách pháp luật về thanh niên, về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Hỗ trợ xây dựng nội dung dự thảo Cẩm nang; Tham giam hỗ trợ cuộc họp, hội thảo, trình bày nôi dung do chuyên gia xây dựng cho dự thảo hoặc tiếp nhận ý kiến góp ý để tiếp thu vào dự thảo Cẩm nang:

3. Chuyên gia 3:

- Nghiên cứu các văn bản quy định chính sách của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hiện Luật Thanh niên; xây dựng nội dung phục vụ giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên; tiếp thu, hoàn thiện ý kiến để hoàn thiện dự thảo Cẩm nang

4. Chuyên gia 4:

- Nghiên cứu về các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động giám sát của đại biểu dân cử; xây dựng nội dung biểu mẫu trong hoạt động giám sát chính sách, pháp luật về thanh niên; tiếp thu, hoàn thiện ý kiến để hoàn thiện dự thảo Cẩm nang.

Yêu cầu

1. Chuyên gia 1:

- Có trình độ Tiến sỹ trở lên về một trong các chuyên ngành Luật, chính trị;

- Có 15 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực pháp luật.

- Có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng Luật Thanh niên, chính sách pháp luật về thanh niên.

- Có công trình đã xuất bản liên quan đến chính sách, pháp luật về thanh niên.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá tốt, hiểu biết về các chỉ số, đánh giá phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch thực hiện và quản lý các nhiệm vụ phức tạp;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt;

2. Chuyên gia 2:

- Có trình độ Tiến sỹ trở lên về một trong các chuyên ngành Luật, chính trị.

- Có 15 năm kinh nghiệm trở lên trong các hoạt động phục vụ đại biểu dân cử, tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Có công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá tốt, hiểu biết về các chỉ số, đánh giá phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng xây dựng kế hoạch thực hiện và quản lý các nhiệm vụ phức tạp;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt.

3. Chuyên gia 3 và chuyên gia 4:

- Có trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành luật, chính trị.

- Có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong các hoạt động phục vụ đại biểu dân cử, tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

- Có kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.

- Có kỹ năng phân tích và đánh giá tốt.

- Có khả năng xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ phức tạp;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt;

Quyền lợi

- Thời gian làm việc linh hoạt. Tổng thời gian làm tư vấn là 40 ngày, bắt đầu từ quý I/2021 đến hết quý II/2021, trong đó, mỗi chuyên gia tư vấn làm việc trong 10 ngày.

- Đối với chuyên gia 1 và chuyên gia 2: hưởng phí theo mức VNM3 quy định trong Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật năm 2017);chi phí bao gồm thuế thuế nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chuyên gia 3 và chuyên gia 4: hưởng phí tư vấn theo mức VNM2 quy định trong Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật năm 2017); chi phí bao gồm thuế thuế nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

Hệ thống Anh ngữ I Can Read logo

Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh - Giáo dục

Hệ thống Anh ngữ I Can Read

6 - 15 triệu VND

CÔNG TY CP TPS THÀNH PHONG logo

Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS

CÔNG TY CP TPS THÀNH PHONG

15 - 20 VND

Smart Train logo

Chuyên Viên Hành Chánh (có kinh nghiệm Khách sạn)

Smart Train

550 - 650 USD

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR logo

Nhân viên IT Helpdesk

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

7.5 - 8.5 triệu VND

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR logo

Nhân viên Kỹ Thuật Cơ Điện

Công ty CP Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế MEBIPHAR

8 - 10 triệu VND