YESD Social Enterprise

1-50 nhân viên
Hà Nội
1-50 nhân viên
https://yesd.org/
facebook-icon
youtube-icon

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu YESD Social Enterprise


YESD là doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 2015 với sứ mệnh tăng cường việc làm và xây dựng năng lực cho người dân địa phương về du lịch trách nhiệm. Song song với việc đào taọ, YESD đóng vai trò là doanh nghiệp lữ hành cung cấp các loại hình tour trải nghiệm giàu bản sắc dân tộc và hướng tới sự bền vững cho khách nước ngoài, qua đó, đóng góp lại cho địa phương mà du khách thăm.

More at: yesd.org


Headquarter

114 Ng. 171 Đ. Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam

Xem bản đồ