Xưởng in Phát Phú

Địa điểm
Đà Nẵng

Trụ sở chính

Lô e, Đường số 7, khu công nghiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Lô e, Đường số 7, khu công nghiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Xem bản đồ

Công việc tương tự