Vime Group

Hồ Chí Minh
https://vime.vn
-
Hồ Chí Minh
-
https://vime.vn

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Vime Group

Tập đoàn VIME GROUP sở hữu các thương hiệu công ty (DIP Việt Nam, Lego House, Vime Garden..)

Headquarter

27 Tống Hữu Đinh, Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Việt Nam

Xem bản đồ