TT Phát Triển Và Hội Nhập

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hà Nội
Website
-

Giới thiệu

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

Trụ sở chính

Xem bản đồ

169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam