TT Phát Triển Và Hội Nhập

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hà Nội
Website
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu TT Phát Triển Và Hội Nhập

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

Headquarter

169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Xem bản đồ
169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam