TNHH Dinh Dưỡng Otsuka Thăng

101-300 nhân viên
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
https://www.pocarisweat.com.vn...

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu TNHH Dinh Dưỡng Otsuka Thăng

Otsuka Thang Nutrition Company is the Vietnam branch of the Otsuka Japan. We specialize in nutraceutical products and our main brand is the ion supply drink Pocari Sweat – a leading drink in the category in Japan, Hong Kong, Korea and Indonesia. 


http://www.pocarisweat.com.vn/


www.facebook.com/pocarivietnam

Headquarter

Lầu 10, Cao ốc văn phòng Phượng Long 2, số 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Việt Nam

Xem bản đồ