SystemEXE Việt Nam

101-300 nhân viên
Hồ Chí Minh
101-300 nhân viên
http://www.system-exe.com.vn/
facebook-icon
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu SystemEXE Việt Nam

Proud to be a member of Japan's leading information technology corporation, we set a mission for ourselves, to be the bridge to bring the quintessence and quality of the Japanese IT industry to Vietnam. Thereby creating great success for Vietnamese people - Vietnamese businesses - and beyond for the country of Vietnam.

Headquarter

Tòa nhà Etown1, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh

Xem bản đồ