SnapEx

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
https://www.snapex.com/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu SnapEx

SnapEx is a simple contract trading platform, leading the drive towards the mass adoption of cryptocurrency and blockchain technology in southeast Asia. SnapEx is the world’s first crypto CFD platform offering both a platform token and an ecosystem, combining both CEX and DeFi products within its sphere.


With an existing userbase of 200,000 users, SnapEx aims to become the world’s go-to trading platform. You will be part of that journey alongside us

Headquarter

Đ. D, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ
Đ. D, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam