Phần mềm và Tư Vấn Kim Tự Tháp

Hồ Chí Minh
-
51-100 nhân viên
Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Phần mềm và Tư Vấn Kim Tự Tháp

Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp (PSC) là một trong những nhà cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Đã có hơn 50 trường đại học / cao đẳng, 4 Sở Giáo dục và Đào tạo, trên 100 trường THPT phía nam sử dụng các sản phẩm của PSC.

Các sản phẩm chính của PSC:

1. PSC UIS - Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ,

2. PSC University Portal - Cổng thông tin điện tử đại học,

3. PSC FIS - Hệ thống quản trị tài chính,

4. PSC zLIS - Hệ thống thư viện điện tử và thư viện số,

5. PSC OTS - Hệ thống khảo thí, 6. PSC HRM - Hệ thống quản trị nguồn nhân lực

Headquarter

5 Hoa Sữa, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem bản đồ