Kaya Spread International

1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://kaya.amazbin.com/kaya-...
facebook-icon
youtube-icon

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Kaya Spread International

Kaya Spread International Vietnam Co Ltd is a 100% foreign investment and subsidiary company of Kaya Spread International Pte Ltd Singapore in Vietnam. Kaya is a product wholly manufactured in our manufacturing plant in Singapore. It’s a coconut milk and egg jam that can be used as a spread for bread and used as a key condiment in fine patisseries, bakery, and other food processing factories. Our factory is HACCP certified manufacturing facility located in Singapore and our products are manufactured through strict QC standards and food safe. We use only fresh coconut milk and eggs as the base ingredients to create this popular jam which have more than 100 years of history. It does not hold any preservatives, addictive, and artificial coloring. High nutrition value, rich in protein that is good for people for all ages. Currently, our products are exported and available in South Korea, Myanmar, China, Japan, and more countries. We are proud to bring this product into Vietnam to share with the Vietnamese customers.

Kaya Spread International Vietnam Co Ltd là công ty con 100% vốn đầu tư nước ngoài của Kaya Spread International Pte Ltd Singapore tại Việt Nam. Kaya là sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại nhà máy sản xuất của chúng tôi ở Singapore. Đó là nước cốt dừa và mứt trứng có thể được dùng để phết bánh mì và được sử dụng như một loại nguyên liệu chính trong các tiệm bánh mì, tiệm bánh và các nhà máy chế biến thực phẩm khác. Nhà máy của chúng tôi là cơ sở sản xuất được chứng nhận HACCP đặt tại Singapore và các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất thông qua các tiêu chuẩn QC nghiêm ngặt và an toàn thực phẩm. Chúng tôi chỉ sử dụng nước cốt dừa tươi và trứng làm nguyên liệu cơ bản để tạo ra món mứt phổ biến có hơn 100 năm lịch sử này. Nó không chứa bất kỳ chất bảo quản, chất gây nghiện và màu nhân tạo. Giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein tốt cho sức khỏe mọi lứa tuổi. Hiện tại, sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu và có mặt tại Hàn Quốc, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Chúng tôi tự hào mang sản phẩm này vào Việt Nam để chia sẻ với khách hàng Việt Nam.

Headquarter

60 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ