JV Smart Future

51-100 nhân viên
Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
http://organicnema.vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu JV Smart Future

Công ty Cổ phần Tương lai Thông minh Nhật Việt - JV Smart Future ứng dụng công nghệ Organic Carbon - công nghệ mới nhất vào thực hành nông nghiệp. Với những sản phẩm có thể giải quyết được rốt ráo, cốt lõi của vấn đề môi trường sống cũng như sức khỏe con người.

Headquarter

92 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem bản đồ