HR1JOBS

Hồ Chí Minh
-
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu HR1JOBS

HR1JOBs is a recruitment online platform, based on HR1Vietnam Holdings - one of the leading Human Resources Service provider in Vietnam and APAC .

Headquarter

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Xem bản đồ