HEADHUNT VIETNAM

Địa điểm
1st Floor, Tuildonai Building 119 Dien Bien Phu St., Da Kao Ward, Dist.1, HCM City
Xem bản đồ
file-image

Không có việc làm

Hiện công ty này chưa tuyển dụng vị trí nào

Công việc tương tự

freeC logo

Accountant Staff

freeC's Client

10 - 14 triệu VND

freeC logo

Chief Marketing Officer (CMO)

freeC's Client

2000 - 3000 USD

freeC logo

Trưởng bộ phận phát triển phần mềm

freeC's Client

50 - 80 triệu VND

freeC logo

Senior System Analyst

freeC's Client

18 - 27 triệu VND

freeC logo

Trưởng Phòng Dự Án Nội Thất

freeC's Client

25 - 35 triệu VND

freeC logo

Nhân Viên Thiết Kế

freeC's Client

13 - 15 triệu VND