EIB ASIA

Hồ Chí Minh
-
51-100 nhân viên
Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu EIB ASIA

EIB ASIA is a European subsidiary company.

Established in September 2020, We provide financial advice services, aiming to connect individual customers with the lender with the goal of providing financial support to customers quickly based on simple procedures.


Headquarter

21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ