DTX Asia

Hà Nội
-
1-50 nhân viên
Hà Nội
1-50 nhân viên
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu DTX Asia

DTX Asia is a House of Brand built towards next-generation GenZ consumers in South East Asia, starting from Vietnam, focusing on Lifestyle Goods Verticals.

DTX Asia's portfolio holds: Curnon Watch Inkaholic (Acquired) His's Men Care

Headquarter

22 P. Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Xem bản đồ