DOLPHIN SOLUTIONS JSC

Hồ Chí Minh
https://dolphinsolutions.vn/
facebook-icon
youtube-icon
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://dolphinsolutions.vn/
facebook-icon
youtube-icon

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu DOLPHIN SOLUTIONS JSC

Công ty cổ phần Dolphin Solutions thành lập tháng 4 năm 2018. Công ty sản xuất phần mềm mảng giáo dục và số hóa y tế.

Headquarter

312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ