Cty TNHH DV TV và ĐT Kaizen VN

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh

Trụ sở chính

24 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

24 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem bản đồ

Công việc tương tự