CTY TNHH DECOR PHẠM NGUYỄN

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
-

Trụ sở chính

21 Hoa Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

21 Hoa Mai, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem bản đồ

Công việc tương tự