Công việc tương tự

Công ty TNHH Buymed logo

Warehouse Admin

Công ty TNHH Buymed

8 - 10 triệu VND

Công ty TNHH Buymed logo

IT helpdesk

Công ty TNHH Buymed

1 - 12 triệu VND

Glowie App Inc. logo

IT Officer

Glowie App Inc.

17 - 20 triệu VND

Glowie App Inc. logo

UX Designer

Glowie App Inc.

12 - 14 triệu VND

Glowie App Inc. logo

UI Designer

Glowie App Inc.

11 - 13 triệu VND

Công ty TNHH Hải Triều logo

Nhân viên định mức lương

Công ty TNHH Hải Triều

5 - 6 triệu VND