Cty CP CN Trường Minh Thịnh

Hồ Chí Minh
-
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Trụ sở chính

Tầng 2, lô III-26, đường 19/5A, nhóm CNII, Khu công nghiệp Tân Bình, Tân Phú, TPHCM (Công ty Liên doanh Bohemia Saigon

Xem bản đồ