CPĐT và PT BĐS Khải Hưng

Địa điểm
Hồ Chí Minh

Trụ sở chính

Nam Long 1, 134 Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nam Long 1, 134 Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem bản đồ

Công việc tương tự