Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

-
Hồ Chí Minh
-
http://www.vmis.com.vn

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Công ty TNHH Thông Tin và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam

Công ty TNHH Thông Tin Và Dịch Vụ Thị Trường Việt Nam (Vietnam Market Intelligence and Services Ltd) là một công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn và điều phối dự án phát triển thị trường chuyên ngành chăm sóc sức khỏe và dược phẩm.

Headquarter

Tòa nhà Waseco, 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình

Xem bản đồ