Công Ty TNHH Phúc Thịnh SG

Hồ Chí Minh
-
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Công Ty TNHH Phúc Thịnh SG

Cúng ứng người lao động cho các doanh nghiệp hay một công ty , chủ nhà hay một cơ sở nào đó ...

Headquarter

274, 18 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem bản đồ