Công ty TNHH Đảo Hải Sản

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
-

Trụ sở chính

Xem bản đồ

174 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

174 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam