Công ty TNHH Công nghệ Fastdo

Hà Nội
http://fastdo.vn/
facebook-icon
-
1-50 nhân viên
Hà Nội
1-50 nhân viên
http://fastdo.vn/
facebook-icon
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ Fastdo


Xây dựng những bộ giải pháp quản trị số tuyệt vời, giúp các doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam quản trị một cách dễ dàng.

Trong quá trình phát triển, quản trị số là một trong những yếu tố then chốt để giúp doanh nghiệp SMEs đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Fastdo tin rằng một bộ công cụ là không đủ, cao hơn phải là một giải pháp quản trị số:

  • Doanh nghiệp dễ dàng áp dụng
  • Phù hợp với cách thức quản trị của chính doanh nghiệp
  • Tạo ra niềm vui khi làm việc cho toàn bộ nhân sự

Chúng tôi luôn giữ vững niềm tin này để đồng hành trên mọi chặng đường phát triển của tất cả các doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam.


Headquarter

11 Đ. Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Xem bản đồ