CÔNG TY MAY MẶC HÒA PHÁT

Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
http://kuniform.vn
facebook-icon
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Headquarter

68, 1 Đường Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Xem bản đồ