Công ty CP PP CN Châu Sa

Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
Hồ Chí Minh
51-100 nhân viên
https://chausa.vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Công ty CP PP CN Châu Sa

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ CHÂU SA

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: CHAU SA TECHNOLOGY DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: CHAU SA COMPANY

Địa chỉ: 3/6 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0315781050

Tel: (+84 28) 3883 2325 - Fax: (+84 28) 3948 2345

Website: www.chausa.vn - Email: info@chausa.vn

 

Sản phẩm và dịch vụ:

- Sản phẩm phân phối: là trang thiết bị công nghệ ngành Viển thông - CNTT và An ninh tích hợp.

- Phân phối các sản phẩm Hạ tầng cáp có cấu trúc (đồng, quang) và các thiết bị đầu cuối liên quan.

- Phân phối sản phẩm thuộc Giải pháp an ninh tích hợp và các thiết bị liên quan.

- Phân phối sản phẩm thuộc Giải pháp CNTT và các thiết bị liên quan.

- Phát triển các sản phẩm mang thương hiệu riêng với mục tiêu thay thế và bổ sung vào chuỗi sản phẩm trong các mảng phân phối nêu ở trên.

 

Headquarter

3, 4 Đ. Trường Chinh, KP1, P, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Xem bản đồ