Công ty CP HPY GROUP

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
-

Trụ sở chính

Xem bản đồ

154 Lý Chính Thắng, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

154 Lý Chính Thắng, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam