CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT SỐ

1-50 nhân viên
Đà Nẵng
1-50 nhân viên
https://cloudzone.vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐẠI VIỆT SỐ

Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại Việt Số (Cloudzone) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT, cung cấp các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây, các dịch vụ liên quan đến Trung tâm dữ liệu (CSP) trên khắp cả nước.

Headquarter

67 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Xem bản đồ