Công việc tương tự

Công ty TNHH Buymed logo

Chuyên viên nhân sự

Công ty TNHH Buymed

15 - 20 triệu VND

Công ty TNHH Buymed logo

QC Manual

Công ty TNHH Buymed

15 - 20 triệu VND

Công ty TNHH Buymed logo

Thực tập sinh hỗ trợ kĩ thuật

Công ty TNHH Buymed

2.5 - 3 triệu VND

Công ty TNHH Buymed logo

Trợ Lý Kế Toán

Công ty TNHH Buymed

7 - 9 triệu VND

Nga Spa logo

Nhân viên tư vấn khách hàng

Nga Spa

Thỏa thuận

Công ty TNHH Buymed logo

Accounting Manager

Công ty TNHH Buymed

20 - 25 triệu VND