Công ty Cổ Phần Kim Sơn Tiến

Địa điểm
Hồ Chí Minh

Trụ sở chính

65, 39 Đ. 339, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

65, 39 Đ. 339, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem bản đồ

Công việc tương tự