Cocovol Apparel Inc

Hà Nội
-
300+ nhân viên
Hà Nội
300+ nhân viên
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Cocovol Apparel Inc

Volumecocomo Apparel (Cambodia) Inc. (VCAC) was formed in Cambodia in 2006 by U.S. shareholders as an apparel manufacturing company selling women’s garments to U.S. wholesaler. It performs all apparel manufacturing functions including patterning, marking, making samples, material purchasing, production, IT, shipping, administration and accounting. Cocovol Apparel Cambodia, Inc. (”Cocovol”) took over VCAC’s operation in 2014.

Headquarter

Phum Trapeang Thleung, Scankat Chaom Chao, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

Xem bản đồ