Cơ khí TTK

Địa điểm
Đà Nẵng

Trụ sở chính

Lê Chân, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Lê Chân, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Xem bản đồ

Công việc tương tự