Cơ khí Khang Phúc

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Khánh Hoà
Website
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Headquarter

Cao Bá Quát, Phước Tân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Xem bản đồ
Cao Bá Quát, Phước Tân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam