Chatwork Co., Ltd

1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://go.chatwork.com/en/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Chatwork Co., Ltd

Chatwork Co Ltd is a Japanese based company that develops and provides business a communication tool that replaces email, phone calls, and meetings for the purpose of improving business efficiency and company growth. Our Mission Making work more fun and creative We want to make the period of time “working” which is a big part of my life become more fun and creative. We believe that when we make like this, we can make our life become more fulfilling and make society richer.

Headquarter

180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ