Centre Hotel

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Đà Nẵng
Website
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Headquarter

18-20 Phạm Phú Thứ, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Xem bản đồ
18-20 Phạm Phú Thứ, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam