BRANDSKETER VIỆT NAM

1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
https://www.brandsketer.com/
facebook-icon
youtube-icon

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu BRANDSKETER VIỆT NAM

BrandsKeter là một trong những partnership của Google, Facebook tại Việt Nam, định hướng của Brandsketer là Creative & perfomance agency bao gồm : Digital, Advertising, outsource, training, branding....Công ty luôn tìm kiếm nhân sự chất lượng cao, cùng xây dựng công ty và đánh chiếm thị trường quảng cáo.

Tìm hiểu thêm Brandsketer tại :

  • Website : https://www.brandsketer.com/
  • Profile : https://www.brandsketer.com/upload/category/Brandsketer.pdf


Headquarter

39 Đông Hưng Thuận 2, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ