BGROUP MARKETING AGENCY

Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
http://bgroup.com.vn/

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu BGROUP MARKETING AGENCY

We are the B-GROUP including passionate and determined people who aim to bring out effective outcome for your creative ideas on Marketing and Advertising. With senior operation/ production team as well as young and well-trained service team, B-GROUP believe to support you on Marketing and advertising activitives to achieve your goals with suitable cost.

Headquarter

778/5 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ