Việc làm Tuyển Dụng Tư Vấn Thiết Kế Video tại TT Phát Triển Và Hội Nhập

Tuyển Dụng Tư Vấn Thiết Kế Video
TT Phát Triển Và Hội Nhập
Làm việc từ xa
Hà Nội
Đăng tuyển ngày 09/01/2022

Địa điểm làm việc

  • 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt NamXem bản đồ

Mô tả công việc

1. Cơ sở

Nhằm tiếp tục nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) cùng với Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã phối hợp xây dựng Dự án “Kinh doanh và Quyền con người trong Quan hệ Thương mại và Chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu với các mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức và thúc đẩy áp dụng các Quy tắc Hướng dẫn của Liên hiệp quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGP) như một công cụ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quyền lao động và quyền con người trong chuỗi cung ứng toàn cầu của một số ngành xuất khẩu tại Việt Nam;

- Hỗ trợ quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo rằng nạn nhân của các vi phạm của doanh nghiệp có thể tiếp cận các biện pháp khắc phục;

- Thúc đẩy sự tham gia của đối tác xã hội và tổ chức xã hội trong quá trình thực thi và giám sát thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA.

Theo các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của Liên Hợp Quốc, trong trụ cột thứ 3, NLĐ được quyền tiếp cận với các cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khi quyền của họ bị vi phạm (các biện pháp khắc phục), thông qua các biện pháp tư pháp và ngoài tư pháp.

Mở rộng khái niệm ở trên, trong quá trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp, nhà máy, không phải chỉ khi nào xảy ra vi phạm, NLĐ mới khiếu nại, phản ánh lên người quản lý và các cấp có thẩm quyền. Việc nảy sinh các thắc mắc, góp ý, kiến nghị... từ phía người lao động là việc thường xuyên xảy ra. Cùng với đó, các khiếu nại khi quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ bị vi phạm, cho đến các tranh chấp lao động (TCLĐ) giữa người lao động và người sử dụng lao động cũng khá phổ biến. Và khi những thắc mắc, khiếu nại hay TCLĐ đó nảy sinh, cần được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, hiệu quả và hợp lý.

CDI mong muốn xây dựng 04 video truyền thông giúp cho NLĐ, doanh nghiệp và các bên liên quan sử dụng làm tư liệu tham khảo trong việc xây dựng và áp dụng cơ chế tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và tranh chấp lao động dành cho NLĐ tại cơ sở. Đồng thời, thông qua nội dung các video cũng giúp các bên liên quan khác hiểu rõ hơn các cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại và tranh chấp lao động được thể hiện cụ thể như thế nào trong Bộ luật lao động (BLLĐ) 2019.

Vì vậy, Điều khoản tham chiếu này được soạn thảo nhằm tuyển dụng 01 tư vấn thiết kế các video này.

2. Mục tiêu

- Cung cấp bộ tài liệu tham khảo giúp cho NLĐ, doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc xây dựng và áp dụng cơ chế tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và tranh chấp lao động dành cho NLĐ tại cơ sở.

- Giúp các bên liên quan hiểu rõ hơn các cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại và tranh chấp lao động được thể hiện cụ thể như thế nào trong Bộ luật lao động (BLLĐ) 2019.

3. Nội dung công việc

Thiết kế hoàn thiện 04 clip có thời lượng dưới 3 phút/clip về các nội dung:

- Clip 1: Quy trình tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp lao động 

- Clip 2: Quy trình Thương lượng tập thể và ký kết Thỏa ước lao động tập thể 

- Clip 3: Quy trình giải quyết Tranh chấp lao động cá nhân và Tranh chấp lao động tập thể về quyền

- Clip 4: Quy trình giải quyết Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và Đình công 

4. Thời gian thực hiện: Từ 15/10 – 31/12/2021.

5. Sản phẩm: 04 clip hoàn chỉnh.

6. Yêu cầu đối với tư vấn

- Có chuyên môn và ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế ấn phẩm truyền thông

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ hoặc trong lĩnh vực phát triển, xã hội

7.  Chi phí tư vấn

- Mức phí tư vấn đề xuất sẽ được áp dụng theo định mức chi phí của UN-EU năm 2017

- Chi phí này được chi từ dòng Costs will be charged to budget line A2.2.1 - BHRTR

Kỹ năng

2d Illustration

Yêu cầu

- Có chuyên môn và ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế ấn phẩm truyền thông

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ hoặc trong lĩnh vực phát triển, xã hội

Quyền lợi

- Mức lương do tư vấn đề xuất

Giới thiệu về công ty
TT Phát Triển Và Hội Nhập
Hà Nội
1-50 nhân viên
Multi-Industry

Giới thiệu

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI Vietnam) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

Địa chỉ

169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt NamXem bản đồ