10 - 12 triệu VND
Khác
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 28/03/2021

Mô tả công việc

  • Đến nhà thuốc chăm sóc khách hàng và tư vấn bán hàng (được cung cấp Data khách hàng và lịch sử bán hàng
  • Phát triển thị trường địa bàn làm việc được giao
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Yêu cầu

  • Kỹ năng sale và kiến thức dược (ưu tiên hơn)
  • Chăm chỉ, quyết tâm, cố gắng
  • Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
  • Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm trong công việc.

Quyền lợi

  • Lương thưởng + cơ bản.
  • Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng.
  • Được đào tạo các kỹ năng cần thiết.