TP Hành chính - Nhân sự

TỔNG CÔNG TY NAM THÁI SƠN
Thỏa thuận
Khác
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 30/03/2021

Mô tả công việc

 • Điều phối toàn bộ hoạt động của Phòng Hành chính – Nhân sự
 • Tham mưu, tư vấn các chính sách, phương pháp và quy trình tuyển dụng phù hợp với từng thời điểm và nhu cầu của công ty.
 • Lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.
 • Liên tục cập nhật những thay đổi của các chính sách của Nhà nước, các chương trình, xu hướng phát triển nguồn nhân lực.
 • Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc CBNV thực hiện tốt nội quy, quy chế của Công ty
 • Xử lý các mối quan hệ lao động
 • Nâng cấp, triển khai quy trình đánh giá thành tích công việc, khen thưởng & đãi ngộ, chính sách chăm sóc và phát triển con người
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong phòng hỗ trợ tốt các đơn vị trực thuộc Group.
 • Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về công tác hành chánh của công ty.
 • Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty
 • Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan, cá nhân, tổ chức bên ngoài trong phạm vi công việc của mình.


Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý lao động, Quản trị Nhân lực, Khoa học Quản lý…hoặc các ngành học có liên quan
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng hành chánh nhân sự ở các công ty sản xuất có quy mô trên 200 người
 • Am hiểu KPI, hệ thống thang, bảng lương và các cấu trúc tổ chức và phương pháp vận hành của những mô hình quản trị mẹ con
 • Am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động và các Luật liên quan
 • Có khả năng Lập kế hoạch, quản lý, sắp xếp, triển khai, thuyết trình, giao tiếp, đàm phán… 


Quyền lợi

 • Mức thu nhập theo năng lực và hiệu quả công việc.
 • Phụ cấp tiền cơm, tiền điện thoại.
 • Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty.
 • Địa điểm làm việc: Hải Dương