Nhân viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Mavinex
Thỏa thuận
Khác
Toàn thời gian
Đăng tuyển ngày 29/03/2021

Mô tả công việc

- Phối hợp và hỗ trợ bộ phận kinh doanh triển khai các hoạt động bán hàng của công ty.

- Phối hợp với bộ phận kế toán và bộ phận thiết kế tiến hành lập báo giá, hợp đồng và các thủ tục có liên quan cho khách hàng.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả bán hàng, dữ liệu khách hàng.

- Thực hiện công tác hỗ trợ sau bán hàng

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Yêu cầu

  • Kiến thức, kinh nghiệm:

- Bằng cấp, chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh, ngoại thương…

- Thành thao tin học văn phòng Word, Excel…

- Hiểu biết về soạn thảo văn bản, chứng từ, hợp đồng, cam kết làm việc lâu dài.

- Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên.

  • Kỹ năng

- Lắng nghe, Giao tiếp.

- Thu thập thông tin khi làm việc với khách hang.

- Làm việc nhóm, làm việc độc lập.

  • Năng lực cá nhân, thái độ và phẩm chất

- Có thái độ lắng nghe & hợp tác với đội ngũ trong công việc

- Cẩn thận, trách nhiệm, cầu thị trong công việc

- Có khả năng chịu áp lực công việc: Có khả năng xử lý nhiều đầu việc trong cùng một thời gian

- Trung thực, thẳng thắn: Đánh giá dựa trên cơ sở mang tính khách quan, công bằng. Không tư lợi cá nhân.