Lập Trình Viên PHP
NINA CO., LTD

Lưu việc
Toàn thời gian
Tuyển 5 người
Dưới 1 năm
Hồ Chí Minh
Đăng tuyển ngày 03/11/2022

Địa điểm làm việc

  • Công viên phần mềm Quang, , Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamXem bản đồ

Mô tả công việc

- Lập trình web PHP/MYSQL

- Triển khai công viêc lâp trình theo kế hoạch đã được phân công và đảm bảo hoàn

thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu

- Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật của dự án.

- Thực hiện các công viêc khác theo yêu cầu.

Kỹ năng

PHP
MySQL
HTML
CSS
Javascript

Yêu cầu

- Có kinh nghiêm lâp trình cơ ban về PHP, MySQL, NoSQL, HTML, CSS, Javascript

- Sử dụng các framework, CMS của PHP, biết viết app mobile android, ios la môt lợi

thế.

- Ky năng giai quyết vân đề va lam viêc theo nhóm.

- Có kha năng lam viêc đôc lâp, chủ đông, trách nhiêm, nhiêt tình trong công viêc,

khiêm tôn, cởi mở.

- Có kha năng hoc hỏi va lam viêc trong môi trương chịu áp lực cao.

Quyền lợi

- Mưc lương: Thu nhâp hâp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân va các khoan phụ

câp va lương thưởng.

- Môi trương lam viêc thân thiên, trẻ trung, năng đông.

- Tham gia các dự án lớn, có cơ hôi phát triển ban thân.

- Được hưởng các chế đô, phúc lợi theo quy định của Luât lao đông

- Được hỗ trợ, đao tạo ky năng công viêc

- Xét tăng lương nếu hiêu qua công viêc tôt

- Tham gia vao các hoạt đông tâp thể, du lịch, teambuilding

Giới thiệu về công ty
NINA CO., LTD
Hồ Chí Minh
300+ nhân viên
https://nina.vn/gioi-thieu.html
IT/ Software
IT/ Web
IT
Hồ Chí Minh
300+ nhân viên
https://nina.vn/gioi-thieu.html
IT/ Software
IT/ Web
IT

Giới thiệu

Công ty chuyên về thiết kế phần mềm Website, thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Hoạt động hơn 10 năm với quy mô hơn 1000 nhân viên

Địa chỉ

Công viên phần mềm Quang, , Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamXem bản đồ

Hình ảnh