Kỹ Sư Kết Cấu Xây Dựng, Số Hóa Bản Đồ
Công ty TNHH DVGP

Toàn thời gian
Tuyển 8 người
Hà Nội & 1 nơi khác
Đăng tuyển ngày 22/09/2022

Địa điểm làm việc

Mô tả công việc

  • Interview content:
  • Face-to-face interview and focused content test:
  • Structural engineer, preferably familiar with Etab software.
  • Editing cadastral map data, digitizing map data.
  • Deploy and train users on using GIS / CAD based management software.
  • Do work on GIS / CAD software in land management, construction, transportation, Famis / CADDB, AUTOCAD in editing cadastral map data, digitizing map data.

Kỹ năng

Chăm sóc khách hàng
Mechanical Engineering
Engineering

Yêu cầu

  • Have basic knowledge in one of the fields of land management, construction, traffic and proficient use of GIS / CAD software in management.
  • Priority is given to engineers who have experience and proficient in Famis / CADDB, AUTOCAD software in editing cadastral map data, digitizing map data.
Giới thiệu về công ty
Công ty TNHH DVGP
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Hồ Chí Minh
1-50 nhân viên
Địa chỉ