2 việc làm Khác tại Gia Lai

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai logo

Nhân viên Kỹ thuật điện

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

7 - 10 triệu VND

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai logo

Chuyên viên Thí nghiệm và Kiểm định Điện

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

8 - 12 triệu VND

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự