1 việc làm Khác tại Bắc Ninh

TNHH ITM Semiconductor Vietnam logo

Kỹ thuật viên SMT

TNHH ITM Semiconductor Vietnam

9 - 12 triệu VND

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự